Ban giám hiệu


Email:trinhltthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại:0946468175
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Thầy Lê Thanh Trinh

Điện thoại:0946468175
02743592037
Email: trinhltthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
. Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học giáo dục tiểu học
Thầy Lê Thanh Trinh
2

Lê Văn Sáng

Điện thoại:0976224788
02743592037
Phó hiệu trưởng
Chuyên môn
Đại học sư phạm Tiểu học
Lê Văn Sáng

Tổ văn phòng


Điện thoại:02743592037
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hồ Hoàng Cung

Điện thoại:0349145630
bảo vệ Hồ Hoàng Cung
2

Trần văn Quang

Điện thoại:01662470959
02743592037
Bảo vệ
9/10
Trần văn Quang
3

Cô Hà Bích Thuận

Điện thoại:0974124500
02743592037
Email: thuanhbthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Y tế
Cao đẳng y Tế
Cô Hà Bích Thuận
4

NGUYỄN MẠNH HÙNG

TV-TB NGUYỄN MẠNH HÙNG
5

Lê Văn Dân

GV. TPT Đội Lê Văn Dân
6

Lê Thị Thu Huệ

Điện thoại:0975557562
Email: huelttthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
NV. Phục vụ
Chuyên môn
9/12
Lê Thị Thu Huệ

Tổ chuyên môn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Cô Võ Thị Cẩm Yến

Điện thoại:0933500401
02743592037
Email: yenvtcthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Giáo viên dạy Lớp
Đại học Giáo dục tiểu học
Cô Võ Thị Cẩm Yến
2

Cô Nguyễn Thị Kim Thương

Điện thoại:0917938767
02743592037
Email: thuongntkthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học Giáo dục tiểu học
Cô Nguyễn Thị Kim Thương
3

Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại:
06503592037
Email: trannpttthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên anh văn
Trưởng ban nữ công
Đại học Anh Văn
Cô Nguyễn Thị Thùy Trang
4

Võ Thị Nhung

giáo viên
đại học
Võ Thị Nhung
5

Võ Thị Cẩm Yến

Điện thoại:0933500401
02743592037
Email: yenvtcthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
LỐP 1/4
Đại học Giáo dục tiểu học
Võ Thị Cẩm Yến
6

Trần Thị Mỹ Hiền

Điện thoại:0389299919
349145630
giáo viên
đại học sư phạm
Trần Thị Mỹ Hiền
7

Cô Nguyễn Thị Thống

Điện thoại:01279947548
02743592037
Email: thongntthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp1/1
Cao đẳng Giáo dục tiểu học
Cô Nguyễn Thị Thống

Ban chỉ huy liên đội

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Thầy Lê Văn Dân

Điện thoại:01252979474
02743592037
Email: danlvthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
phụ Trách Đội
Phó bí thư chi Đoàn
Cao đẳng Giáo dục tiểu học
Thầy Lê Văn Dân
2

Cô Nguyễn Bảo Lan

Điện thoại:01664866520
02743592037
Email: lannbthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Tổ trưởng khối 1
Cao đẳng Giáo dục tiểu học
Cô Nguyễn Bảo Lan

BCH Công Đoàn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Thị Thái Hương

Điện thoại:0916044072
02743592037
Email: huongvttthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch công đoàn
Lớp 1/2
Đại học Giáo dục tiểu học
Võ Thị Thái Hương
2

Nguyễn Thị Kim Thương

Điện thoại:0917938767
02743592037
Email: thuongntkthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên
Đại học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Kim Thương

Chi bộ Đảng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại:0945309806
02743592037
Email: hungnvthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng khối 5
Đại học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Văn Hùng
2

Phạm Thị Thùy Trang

Điện thoại:0915762912
02743592037
Email: trangpttthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng khối 3
Đại học Giáo dục tiểu học
Phạm Thị Thùy Trang
3

Lê Thanh Trinh

Điện thoại:0946468175
06503592037
Email: trinhltthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó bí thư
Đại học Giáo dục tiểu học
Lê Thanh Trinh
4

Nguyễn Bảo Lan

Điện thoại:01664866520
02743592037
Email: lannbthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên daỵ Lớp
đại học Tiểu học
Nguyễn Bảo Lan
5

Nguyễn Tiến Vượng

Điện thoại:0947230990
06503592037
Email: vuongntthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Cao đẳng sư phạm
Nguyễn Tiến Vượng
6

Nguyễn Thị Quế

Điện thoại:0989800919
06503592037
Email: quentthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Đại học sư phạm Mĩ thuật
Nguyễn Thị Quế
7

Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại:01685645408
02743592037
Email: phuongntthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng khối 4
Đại học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Phượng
8

Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại:0909991044
02743592037
Email: trangnttthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng khối bộ môn
Đại học sư phạm Tiếng anh
Nguyễn Thị Thùy Trang
9

Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại:0919405229
06503592037
Email: thanhncthanlap@dt.sgdinhduong.edu.vn
Đảng viên
Ban thanh tra
Cao đẳng Giáo dục tiểu học
Nguyễn Chí Thanh
10

Nguyễn Ngọc Yến

Điện thoại:0986720035
06503592037
Email: yennnthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
Tổ trưởng khối 2+3
Đại học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Ngọc Yến
11

Võ Thị Nhung

giáo viên Võ Thị Nhung
12

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

giáo viên tin học Nguyễn Thị Mỹ Lệ
13

Võ Thị Cẩm Yến

giáo viên Võ Thị Cẩm Yến
14

Nguyễn Thị Kim Thương

giáo viên Nguyễn Thị Kim Thương
15

Lê Thị Diện

giáo viên Lê Thị Diện

Đoàn thanh niên

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

LÊ VĂN DÂN


Email: danlvthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư
Đại học Giáo dục Tiểu học
LÊ VĂN DÂN

Tổ khổi 2

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Cô Nguyễn Ngọc Yến

Điện thoại:0986720035
02743592037
Email: yennnthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp2/1
Tổ trưởng khối ,2
Đại học Giáo dục Tiểu học
Cô Nguyễn Ngọc Yến
2

Lê Thị Diện

Điện thoại:01667689255
02743592037
Email: dienltthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Lớp2/3
Đảng viên
Cao đẳng Giáo dục tiểu học
Lê Thị Diện
3

Châu văn Vũ

Điện thoại:
349145630
Email: vucthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên
2/4
Cao đẳng
Châu văn Vũ
4

Trà Thị Ngọc Yến

Điện thoại:
0375997056
giáo viên
đai học
Trà Thị Ngọc Yến

Tổ Khối 3

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Cô Phạm Thị Thùy Trang

Điện thoại:0915762912
02743592037
Email: trangpttthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy Lớp 3/1
Đại học Giáo dục tiểu học
Cô Phạm Thị Thùy Trang
2

Cô Bùi Thị Hiền

Điện thoại:0902772495
02743592037
Email: hienbtthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp3/2
Đại học Giáo dục tiểu học
Cô Bùi Thị Hiền
3

Thầy Nguyễn Tấn Anh

Điện thoại:0945174229
02743592037
Email: anhntthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp 3/3
Cao đẳng Giáo dục tiểu học
Thầy Nguyễn Tấn Anh
4

Lê Hồ Thanh Tâm


Email: tamtlhthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên
lớp3/4
đại học Tiểu học
Lê Hồ  Thanh Tâm

Tổ Khối 4

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Cô Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại:01685645408
02743592037
Email: phuongntthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp 4/1
Tổ trưởng khối 4
Đại học Giáo dục tiểu học
Cô Nguyễn Thị Phượng
2

Thầy Trần Văn Tuấn

Điện thoại:0372551134
02743592037
Email: tuantvthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên Lớp 4/2
Đai học Tiểu học
Thầy Trần Văn Tuấn
3

Lê Thị Thu Thảo

giáo viên dạy Lớp
Lớp 4/2
Đại Học
Lê Thị Thu Thảo

Tổ Khối 5

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Kim Thương

Điện thoại:0945931939
02743592037
Email: thuongntkthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp 5/2
chi uy viên
Đại học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Kim Thương
2

Thầy Lê Văn Dân

Điện thoại:01699355175
02743592037
Email: danlvthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
phụ Trách Đội
Tổ khối 5
Đai học tiểu học
Thầy Lê Văn Dân
3

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại:0917889657
0927025151
02743592037
Email: hungnmthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thiết bị - thư viện
Tổ khối 5
Đại học tin học
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng
4

Thầy Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại:0945309806
06503592037
Email: hungnvthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp 5/1
Tổ trưởng khối 5
Đại học giáo dục tiểu học
Thầy Nguyễn Văn Hùng
5

Cô Nguyễn Bảo Lan

Điện thoại:01664866520
02743592037
Email: lannbthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp 5/3
Đảng viên
Đại học Giáo dục tiểu học
Cô Nguyễn Bảo Lan

Tổ Bộ Môn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Thầy Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại:0919405229
02743592037
Email: thanhncthanlap@dt.sgdinhduong.edu.vn
Giáo viên hát nhạc
Thanh tra nhân dân
Cao đẳng Giáo dục tiểu học
Thầy Nguyễn Chí Thanh
2

Cô Nguyễn Thị Quế

Điện thoại:0989800919
02743592037
Email: quentthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên mĩ thuật
Đại Học Mĩ Thuật
Cô Nguyễn Thị Quế
3

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Điện thoại:0349821722
Email: lemntthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên Tin Học
QLDL
đại học
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
4

Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại:0909991044
02743592037
Email: trangnttthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ngoại Ngữ
Tổ khối trưởng
Đại học sư phạm
Nguyễn Thị Thùy Trang
5

Bùi Hữu Chính

Điện thoại:
349145630
Email: chinhbhthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
giáo viên Thể dục
Cao đảng
Bùi Hữu Chính
6

Nguyễn Thành Công

Điện thoại:
0982934661
Email: thanhcong4664@gmail.com
giáo viên thể dục
đại học
Nguyễn Thành Công
7

Võ Thị Trúc Đào

giáo viên anh văn
cao đẳng
Võ Thị Trúc Đào
8

Nguyễn Minh Cường

Điện thoại:0767416449
Email: cuongnmthanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Đại Học
Nguyễn Minh Cường
Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

CV số 112/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...

Ngày ban hành: 03/06/2024

CV số 104/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 29/05/2024. Trích yếu: giữ trẻ trong hè

Ngày ban hành: 29/05/2024

KH số 34/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh

Ngày ban hành: 27/05/2024

KH số 33/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: tuyển sinh lớp 1

Ngày ban hành: 27/05/2024

CV số 100/PGDĐT-TĐKT

Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT

Ngày ban hành: 27/05/2024

CV số 99/PGDĐT-TH

Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống

Ngày ban hành: 23/05/2024

CV số 98/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các HĐ hè cho HS năm 2024

Ngày ban hành: 23/05/2024

TB số 25/TB-PGDĐT

Ngày ban hành: 25/04/2024. Trích yếu: Trường học an toàn ...

Ngày ban hành: 25/04/2024

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay267
  • Tháng hiện tại12,014
  • Tổng lượt truy cập934,336
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây