GAP TAU THUY

GAP TAU THUY
CHÀO MỪNG THẦY CÔ
LỚP 3
THỦ CÔNG
TRƯỜNG TH AN LẬP
GẤP TÀU THỦY
I. Chuẩn bị
Mẫu tàu thủy hai ống khói.
Ảnh qui trình gấp tàu thủy.
- Bảng qui trình chung gấp tàu thủy.
1 tờ giấy hình vuông.

Hoạt động 1: Hoïc sinh quan saùt maãu vaø nhaän xeùt
Ñaëc ñieåm taøu thuûy.
Taùc duïng taøu thuûy trong thöïc teá.
II. Các hoạt động chủ yếu
MẪU QUAN SÁT
Hoạt động 2: Höôùng daãn thöïc haønh

Bước 1: Gaáp, caét tôø giaáy hình vuoâng.
Bước 2: Gaáp taïo ñieåm giöõa hình vuoâng
Bước 3: Gaáp 4 goùc vaøo taâm hình vuoâng
Bước 3: Trôû giaáy sang maët 2 ,gaáp 4 goùc vaøo taâm hình vuoâng laàn 2.
Bước 4: Tieáp tuïc trôû giaáy sang maët 2 vaø gaáp 4 goùc vaøo taâm hình vuoâng laàn thöù 3.
Bước 5: Trôû giaáy sang maët 2 vaø cho ngoùn troû vaøo khe giöõa cuaû moät hình vuoâng vaø môû ra veà hai phía ñoái dieän.Ta ñöôïc 2 oáng khoùi taøu thuûy.
Bước 6: Keùo 2 caïnh giaáy coøn laïi veà 2 phía ta ñöôïc chieác taøu thuûy.
QUI TRÌNH GẤP TÀU THỦY
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE
QUÍ THẦY CÔ
  Thông tin chi tiết
Tên file:
GAP TAU THUY
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Mạnh Hùng
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Bài giảng
Gửi lên:
13/04/2012 16:24
Cập nhật:
13/04/2012 16:24
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
2.80 KB
Xem:
376
Tải về:
7
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

KH số 52/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 29/09/2023. Trích yếu: Kế hoạch HĐ tổ NVBM cấp THCS

Ngày ban hành: 29/09/2023

KH số 48/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: KH hoạt động CMNVCC Tiểu học

Ngày ban hành: 20/09/2023

KH số 51/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: BDTX THCS

Ngày ban hành: 28/09/2023

KH số 50/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: KH kiểm tra

Ngày ban hành: 28/09/2023

CV số 229/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ TH

Ngày ban hành: 18/09/2023

KH số 46/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hội thi GVDG tiểu học

Ngày ban hành: 18/09/2023

CV số 237/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/09/2023. Trích yếu: giáo dục chính trị

Ngày ban hành: 22/09/2023

Kế hoạch số 47/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: THTT-HSTC

Ngày ban hành: 20/09/2023

CV số 231/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: Địa điểm Chinh phục ..

Ngày ban hành: 20/09/2023

QĐ số 69/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Quy chế

Ngày ban hành: 18/09/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay209
  • Tháng hiện tại596
  • Tổng lượt truy cập787,390
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây