Bài 12. Nhà ở

Bài 12. Nhà ở
Giáo viên :
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
Lớp 1B2
Năm học : 2012 -2013
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Hãy kể những người thân trong gia đình em?
2. Muốn gia đình hạnh phúc, vui vẻ mọi người phải sống thế nào?
Kiểm tra bài cũ :
Gia đình
Tranh vẽ hi`nh ảnh gi`?
Ngôi nhà cuả ba?n Nam
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Bài12: Nhà ở
Họat động nhóm đôi
Quan sát các hình vẽ trong SGK trang 26 và cho biết các ngôi nhà này ở thành phố, nông thôn hay miền núi.
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Ngôi nhà ở nông thôn
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Nha` tập thể ở tha`nh phố
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Ca?c dãy nha` ở tha`nh phố
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Nha` sa`n ở miền núi
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Em thích ngôi nha` na`o? Ta?i sao?
1
2
3
4
Nhà ở nông thôn miền xuôi
Nhà ở thành phố
Nhà ở miền núi

Nhaø ôû laø nôi soáng vaø laøm vieäc cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình neân caùc em caàn phaûi yeâu quùy ngoâi nhaø cuûa mình.

Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
kết luận
Thảo luận nhóm 5:
Quan sát các hình vẽ trong SGK trang 27 và kể tên những đồ dùng được vẽ trong mỗi hình.
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Em có nhận xét gì về cách sắp xếp đồ dùng trong các hình?
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Hãy kể một số đồ dùng trong gia đình em.
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở

Moãi gia ñình ñeàu coù ñoà duøng caàn thieát cho sinh hoaït vaø vieäc mua saém nhöõng ñoà duøng ñoù phuï thuoäc vaøo kinh teá moãi gia ñình.

Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
kết luận
1. Hãy giới thiệu ngôi nhà của mình cho bạn nghe.
2. Em phải làm gì để nhà em luôn được
sạch đẹp?
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Giới thiệu ngôi nhà của em.
Nếu chẳng may em bị lạc đường, gặp một chú công an em sẽ nói như thế nào với chú để chú đưa được em về nhà.
Tình huống
Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội

- Moãi nguôøi ñeàu mô öôùc coù nhaø ôû toát vaø ñaày ñuû nhöõng ñoà duøng sinh hoïat caàn thieát.
- Nhaø ôû cuûa caùc baïn trong lôùp raát khaùc nhau.
- Caùc em caàn nhôù ñòa chæ nhaø ôû cuûa mình.
- Phaûi bieát yeâu quyù , giöõ gìn ngoâi nhaø cuûa mình vì ñoù laø nôi em soáng haèng ngaøy vôùi nhuõng ngöôøi ruoät thòt thaân yeâu.

Thứ ngày tháng 11 năm 2012
Tự nhiên và xã hội
Bài12: Nhà ở
Kết luận;
Chúc thầy ,cô giáo sức khoẻ
Chúc các em học tập tốt
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài 12. Nhà ở
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Lê Thanh Trinh
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tự nhiên và Xã hội
Gửi lên:
05/01/2013 11:08
Cập nhật:
05/01/2013 11:08
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
8.40 KB
Xem:
510
Tải về:
66
  Tải về
Từ site Trường Tiểu học An Lập:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

KH số 51/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: BDTX THCS

Ngày ban hành: 28/09/2023

KH số 50/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: KH kiểm tra

Ngày ban hành: 28/09/2023

CV số 229/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ TH

Ngày ban hành: 18/09/2023

KH số 46/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hội thi GVDG tiểu học

Ngày ban hành: 18/09/2023

CV số 237/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/09/2023. Trích yếu: giáo dục chính trị

Ngày ban hành: 22/09/2023

Kế hoạch số 47/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: THTT-HSTC

Ngày ban hành: 20/09/2023

CV số 231/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 20/09/2023. Trích yếu: Địa điểm Chinh phục ..

Ngày ban hành: 20/09/2023

QĐ số 69/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Quy chế

Ngày ban hành: 18/09/2023

QĐ số 68/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Thành lập HĐ CMNVCC Tiểu học

Ngày ban hành: 18/09/2023

CV số 230/PGDĐT

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: thực hiện nhiệm vụ GDTC

Ngày ban hành: 18/09/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay93
  • Tháng hiện tại9,392
  • Tổng lượt truy cập786,562
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây